วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

Concept

The concept of these artworks related to the truth of life which refer from the teaching of Buddha. It was interpreted by myself, and my own experience that faced with the suffering seeing my beloved ones change. For example, my beloved parents are getting old and sick, my sister who fight for her career path in the future. Everyone are living. All of those feeling make me worry, concern and suffer, which I need to accept, understand and pass through it.
I use the technique oil color painting on the tulles and layered them together to create 3D illusion, and represent the meaning of unstable, fragile and irresistible. I want the seers to imagine by their own visions and understand the truth of life, which everybody have to go through it. 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

" Miss" 2014 mixed technique 80x120cm


" Imagination of Success"2014 mixed technique 80 x120 cm


" The way of Success" 2014 mixed technique 104x104 cm

" Security " 2014 mixed technique 105x105 cm

Name '' nostalgic ''mixed technique(Translucent fabric,wooden bed) size is not fixed2014

วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557

Portrait(sister)


Uttaporn Nimmalaikaew Brings Haunting 3D Artworks to Yavuz

http://sea.blouinartinfo.com/news/story/1011545/uttaporn-nimmalaikaew-brings-haunting-3d-artworks-to-yavuz#.UxIsak6w3EE.facebook
http://www.randian-online.com/np_blog/uttaporn-nimmalaikaew-lassitude-thread/

Solo Exhibition"Dukkha - The Imagery of Suffering" 2014

                                                        Buddhist saint of child 2014

Solo Exhibition"Dukkha - The Imagery of Suffering" 2014

                                    
                                                                        Leave 2013

Solo Exhibition"Dukkha - The Imagery of Suffering" 2014

                                                            Ambiguous space 2013

Solo Exhibition"Dukkha - The Imagery of Suffering" 2014

                                                                      Fairy 2013

Solo Exhibition"Dukkha - The Imagery of Suffering" 2014

                                                                 portrait (father)2013

Solo Exhibition"Dukkha - The Imagery of Suffering" 2014

                                                               Image of inside 2013

Solo Exhibition"Dukkha - The Imagery of Suffering" 2014

                                                                  Lost space 2014

Solo Exhibition"Dukkha - The Imagery of Suffering" 2014

                                                             Under the shade 2013
http://www.asianartnewspaper.com/gallery-shows/dukkha-imagery-suffering-solo-exhibition-uttaporn-nimmalaikaew-yavuz-fine-art

Painting 3D By Uttaporn Nimmalaikaew

http://www.youtube.com/watch?v=fq5MV1miRmE&feature=youtu.be

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

https://www.facebook.com/pages/Uttaporn-Nimmalaikaew/150207151771293

Drawing, 2012


Drawing, 2012


Drawing, 2011


Drawing, 2011


Drawing, 2012


2st Prize, Silver Medal, Painting Section : The 57th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand 2011


VDO details of the painting.

video
- 2st Prize, Silver Medal, Painting Section : The 57th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
2011

1st Prize, Gold Medal, Painting Section : The 54th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand 2008


VDO details of the painting.

video
- 1st Prize, Gold Medal, Painting Section : The 54th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
2008

VDO details of the painting.

video
- 1st Prize, Gold Medal, Painting Section : The 54th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
2008

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552

Impermanence : The Changing Life

The feelings of love, bond and attachment toward those beloved ones in my life make me frightened, worried and fear of loosing as seeing their physical worning out and decadence througout my life. Which, in fact, every life arises and must pass away one day according to the truth of life that has the controversy under the laws that make everything balanced.

ความรู้สึกของความรัก ความผูกพัน ที่ข้าพเจ้ามีต่อบุคคลในชีวิตที่ข้าพเจ้ารัก ทำให้เกิดความกลัว หวาดหวั่น และกังวล เมื่อได้เห็นชีวิตที่ร่วงโรยอย่างช้าๆ ซึ่งอันที่จริงแล้ว ชีวิตทุกชีวิตย่อมมีเกิดและดับตามสัจธรรมของชีวิต ซึ่งมีความขัดแย้งภายใต้กฏเกณฑ์ที่สร้างความสมดุลให้สรรพสิ่ง